دوره پیشرفته ۲

دوره پیشرفته ۲

دوره پیشرفته ۲

دوره آموزشی سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان (IBMS):

شرح مختصری بر سیستم اعلام حریق
شرح مختصری بر سیستم نظارت تصویری
شرح مختصری بر سیستم کنترل تردد
شرح مختصری بر سیستم مدیریت پارکینگ
شرح مختصری بر سیستم کنتور های انرژی

بررسی یک پروژه نمونه

بررسی نقشه های الکتریکی و مکانیکی و استخراج نکات مهم
نقاط کنترلی
سناریوهای طراحی شده
سیستم معماری تجهیزات کنترلی
تجهیزات تابلوهای کنترلی
انتخاب انواع سنسورها و محرک های مورد نیاز

نرم افزار

انواع Object ها
صفحات گرافیکی
تنظیم ست پوینت ها
برنامه زمان بندی
روش های گزارش گیری
سیستم مدیریت آلارم

ساعت آموزش نظری : ۱۰ ساعت

ساعت آموزش عملی : ۱۰ ساعت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *