IBMS

Building-management-system
IBMS(تجمیع سازی) چیست؟ تجمیع‌سازی سیستم مدیریت هوشمند به این صورت تعریف می‌گردد که کلیه‌ی سیستم های اشاره شده مانند سیستم کتابخانه هوشمند ، سیستمهای کنترل تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، روشنایی، HVAC ،دوربین مدار بسته، سیستم صوت، سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق، درب‌های برقی،IPTV، Network ،VOIP و … را بتوانیم در یک نرم افزار جامع کنترل و مانیتورینگ کنیم. لزوم استفاده از سیستم IBMS استفاده از سیستم جامع مدیریت هوشمند ساختمانIBMSعلاوه برکاهش ۴۰ درصدی مصرف انرژی در کتابخانه، رفاه بسیار بالایی را برای کاربر فراهم می‌کند. در این سیستم کاربر قادر است به راحتی از یک نقطه به تمامی بخش¬های ساختمان خود دسترسی داشته و علاوه بر مانیتور نمودن، فرمان¬های کنترلی نیز، صادر نماید و یا اینکه سناریوهای کنترلی با جداول زمانی مشخص تعریف نماید. لازم به ذکر است که در حال حاضر در کلیه ساختمان¬ها و کتابخانه های مهم و بزرگ کشورهای پیشرفته، سیستم IBMS اجرا می‌شود. معماری سیستم (IBMS) سیستم جامع مدیریت هوشمند ساختمان در سه سطح اصلی به شرح ذیل طراحی و اجرا خواهد شد: سطح نظارت (Supervisory Level) سطح کنترل کننده¬ها (Controller Level) سطح تجهیزات میدانی(Field Devices Level) توپولوژی سیستم(IBMS) توپولوژی اصلی مورد استفاده در این سیستم، Hybrid خواهد بود. در این توپولوژی در هر طبقه یک یا چند تابلوی کنترل شامل کنترل کننده¬ها و گره¬های سامانه پیش بینی شده است. ارتباط بین تجهیزات میدانی و سنسورها با کنترل کننده¬های موجود در هر طبقه به صورت متعارف و کلیه ارتباطات در سطح کنترل کننده¬ها و سطوح بالاتر مبتنی بر پروتکل استاندارد مشترک مورد استفاده خواهد بود. کنترل مستقیم دیجیتالی (Direct Digital Controls) یا DDC : در این کنترل سیگنالهای الکترونیکی را از طریق کامپیوتر دریافت شده و با پردازش در کنترلرها برای کنترل مستقیم سیستمها مورد استفاده قرار می گیرند. کنترل Stand-alone: که در آن هر سیستم به طور مجزا و بدون اتصال به سیستم کنترل ساختمان دارای کنترلرهایی است که عموماً از پیچیدگیهای زیادی برخوردارند و امکان اتصال آنها از طریق پروتکلهای استاندارد ارسال داده به مرکز کنترل یا سیستم BMS وجود ندارد. سیستمهای کنترل DDC مزایای زیادی نسبت به کنترل Stand-alone دارند که از آن جمله می توان به تولید فیدبکهای بیشتر، امکان مونیتورینگ و ایجاد سیستم کنترل متمرکز و یکپارچه در سیستمهای کنترل DDC اشاره نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *