پروژه پدربزرگ طرقبه

پروژه تفریحی طرقبه (پدربزرگ)

پروژه تفریحی طرقبه (پدربزرگ)

مشاوره و طراحی پروژه تفریحی طرقبه ( پدربزرگ ) سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ چیلرها سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها سیستم کنترل و مانیتورینگ بویلرها ارتباط با سیستم  اعلام حریق