تجمیع سازی

پروژه استادیوم امام رضا

پروژه استادیوم امام رضا

اجرای سیستم هوشمند پروژه استادیوم ۳۰۰۰۰ هزار نفری امام رضا سیستم کنترل موتورخانه بخش VIP تجمیع سازی و کنترل سیستم های ایرواشر و موتورخانه VIPاز یک نقطه سیستم کنترل مونیتورینگ ایرواشرها استفاده از محصولات تخصصی تجمیع سازی LONIX

پروژه تفریحی طرقبه (پدربزرگ)

پروژه تفریحی طرقبه (پدربزرگ)

مشاوره و طراحی پروژه تفریحی طرقبه ( پدربزرگ ) سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ چیلرها سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها سیستم کنترل و مانیتورینگ بویلرها ارتباط با سیستم  اعلام حریق