پروژه های اجرایی

پروژه کوهسر مال

پروژه کوهسر مال

سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها سیستم کنترل ومانیتورینگ چیلرها سیستم کنترل و مانیتورینگ بویلرها سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپ ها سیستم کنترل و مانیتورینگ درب ها سیستم کنترل و مانیتورینگ فیدر های اصلی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم های اعلام حریق سیستم کنترل تجهیزات مکانیکی…

پروژه کتابخانه مرکزی

پروژه کتابخانه مرکزی

سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها سیستم کنترل و مانیتورینگ موتورخانه سیستم صوتی و پیجینگ IP BASE ارتباط با سیستم درب ها وآسانسورها ارتباط با سیستم دوربین و اعلام حریق سیستم مدیریت برق مصرفی طراحی سیستم پارکین هوشمند طراحی دیتا سنتر و شبکه طراحی سیستم دیجیتال…

پروژه نوسازی مدارس

پروژه نوسازی مدارس

سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ موتورخانه سیستم کنترل و مانیتورینگ نورپردازی سیستم هوشمندسازی تابلوهای برق تجمیع سازی تابلوهای برق تجمیع سازی دوربین یا سیستم BMS تجمیع سازی سیستم کنترل تردد اتاق های مدیریتی یا سستم BMS

پروژه مجتمع تجاری آی تی سنتر

پروژه مجتمع تجاری آی تی سنتر

سیستم کنترل ومانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ موتورخانه سیستم صوتی و پیجینگ ip base ارتباط با سیستم درب ها و آسانسورها ارتباط با سیستم دوربین و اعلام حریق هوشمند سازی واحد های اداری پیاده سازی ساختار هوش مصنوعی طراحی دیتاسنتر و شبکه طراحی سیستم دیجیتال ساینیج طراحی سیستم کنترل…