منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

خط مشی شرکت هوشمند سازان انرژی شرکت هوشمند سازان انرژی بر آن است تا با توجه به لزوم صرفه جویی انرژی در صنعت ساختمان و پایش تکنولوژی­های نوین و کارا در این حوزه و همچنین بهره­مندی از تجربیات و تخصص پرسنل فنی و دانشگاهی خود، نقش مهمی در ارتقاء فرهنگ…