استخدام

آگهی استخدام بازاریاب

۱-کارشناس بازاریابی جهت شناسایی پروژه های اتوماسیون خانگی ۲-کارشناس بازاریاب جهت شناسایی پروژه های اتوماسیون ساختمانی(BMS) ۳-کارشناس بازاریاب جهت شناسایی پروژه های دوربین مداربسته ۴-کارشناس بازاریاب جهت شناسایی پروژه های سیستم اعلام حریق ۵-کارشناس بازاریاب جهت شناسایی پروژه های سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ ۶-کارشناس بازاریاب جهت شناسایی پروژه های تجهیزات…