خانه هوشمند

خانه هوشمند

خانه هوشمند سرفصل مطالب: • آموزش سیم کشی ساختار یافته ساختمان • نقشه خوانی و نقشه کشی • شبکه ها و پروتکل ها در سطح مدیریت و کاربری • انواع سناریوهای کنترلی ساختمان • آموزش قطعات کاربردی در خانه هوشمند • پیکره بندی سخت افزاری و انجام تنظیمات قطعات بصورت…